Aile Şirketleri Yönetimi

Liderlerimiz kurumsallaşma ve iyi yönetim konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Amacımız tavsiyelerimizle şirketinizin sürekliliğini sağlamak ve ömrünü uzatmaktır. Yeni aile şirketi girişimlerinin %85'i ilk beş yılda yok olmaktadır. Yaşayan aile şirketlerinin %30'u başarılı bir şekilde kurucu ailenin ikinci neslinin yönetimine kalmaktadır. Aile şirketlerinin aşağıda belirtilen belli başlı başarısızlık nedenlerini "En İyi Uygulama" yöntemleriyle ortadan kaldırmanıza yardımcı oluyoruz.

Rol Çatışması:
Aile şirketlerinde bir aile üyesi hem girişimci, hem işleri yöneten yönetici, hem mal sahibi hem de aile üyesi rollerini üstlenebilir. Aile işletmesinde bu rollerin sınırlarının iyi tanımlanması çatışmayı en aza indirmek için son derece önemlidir. Rol çatışması şirket performansını olumsuz yönde etkiler. Birbiri ile yakından ilişkili mülkiyet, yönetim ve aile sistemlerinin birbirinden farklı amaçlarını genel sistemin amacına başarılı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde optimize etmek başarının formülünü oluşturmaktadır.

Yeni Kuşağın Yetiştirilmesi ve Yönetimin Devri:
Bu husus aile şirketlerinin hayatında stratejik bir role sahiptir. Aile şirketlerinin başarısızlığında en sık görülen sebep yeni neslin bir plan çerçevesinde yetiştirilmemesi ve yönetimin zamanında yeni kuşağa devredilmemesidir.

Profesyonel Ekip:
Aile şirketleri başarısız ve işini yapmaya ehil olmayan aileden olan yöneticileri ve çalışanları şirketten uzaklaştırabilmeli ve katma değer yaratan, yetenekli olan aile dışından profesyonel yöneticilerin istihdamını sağlayabilmelidir.

Strateji:
Günümüzde rekabet ortamı hızla değişmektedir. Bu değişime hızla ayak uyduran ve bir stratejisi olan şirketler başarılı olacak ve ayakta kalabilecektir. Ancak, aile şirketlerinin bir stratejik plan yapması ve başarılı bir şekilde uygulaması daha zordur. Zira aile ve işletmenin amaçları zaman zaman birbirinden farklı olabilmektedir. Ancak, farklılıkların giderilmesi durumunda başarılı ve uygulanabilir bir stratejik plandan söz edilebilir.

Değişim Süreci Yönetimi:
Şirket stratejisi ile uyumlu, esnek ve güçlü kültürü olan şirketlerin uzun vadede yüksek performans gösterdiği doğrudur. Eğer değişimin gerekli olduğu zamanda kültür esnek olamıyorsa, güçlü kültür şirketin aleyhine çalışıp yok olmasına sebep olabilmektedir. Aile şirketlerinde kurucuların aile ve işletme üzerindeki gölgesinin ağırlığı dikkate alındığında değişim süreci çok sancılı ve problemli olması kaçınılmazdır. Kurucu ortakların her neslin bir liderlik görevi olduğunun bilincinde olması gerekir. Kurucular şirketi yoktan var ederken, ikinci ve sonraki nesiller ise piyasanın doyuma ulaştığı dönemde değişimi yönetip, işletmeyi büyüterek olası bir aile çatışmasını önleme görevini üstlenirler.

Bazılarının kökü geçmişe, bazılarının kökü aynı zamanda geleceğe uzanır.