Risk, İç Kontrol ve Denetim

Dünyada ve Türkiye'de son on- on beş yılda görülen şirket iflasları hem yatırımcıların hem de kanun yapıcıların dikkatini şirketlerde risk yönetimine çekmiştir. Şirketlerde ana hedef değer yaratmaktır ve yöneticiler buna doğal olarak daha çok odaklanırlar. Oysa, değer yaratma amacıyla alınan risk, şirketi olumlu yönde etkileyebileceği gibi olumsuz yönde de etkileyebilir.

Riskin olumlu ve olumsuz yönlerini yönetmek için prosedürlerin olmaması, gerçek sürdürülebilir değer yaratmayı önler. Bu durum risk yönetimine daha metodolojik bir yaklaşımı beraberinde getirmektedir. Risk yönetimi günümüzde iyi yönetilen şirketlerde temel iş sürecidir. Artık iyi risk yönetimi süreci işte sürekliliğin önemli bir parçasıdır. Riski ve dalgalanmayı azaltmak ve getiriyi artırmak için detaylı bir planlama yapılması iyi yönetim gereği haline gelmiştir.

İç kontrol, şirketin risk yönetimini iyileştirmek ve belirlenen amaç ve hedefler ulaşmak için yönetim kurulu ve yönetim tarafından alınan her aksiyon olarak tanımlanır. Şirketinizde finansal/operasyonel veya yasal risklerinizi ortadan kaldıracak kontrollerin yeterli olgunlukta olmadığı görüşü oluşuyor ise, kontrollerinizi yeniden yapılandırmaya, daha da önemlisi işleyişini devam ettirmek için sağlam bir iç kontrol ortamı oluşturmaya ihtiyacınız var demektir. İç kontrol sayesinde finansal raporlamanın güvenilirliği ve operasyonların etkinliği ve verimliliği artar.

İç denetim, risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin iyi yönetildiğinden ve süreçlerin şirket genelinde uygulandığından emin olmanızı sağlayarak, şirketinize olumsuz etki yapabilecek riskler için bir an evvel harekete geçmenizi sağlar. İç denetim, faaliyetleriniz konusunda gözünüz kulağınız olur ve mevcut durumda işlerin nasıl yürüdüğü konusunda size güvence verir ve bilgi birikimi ile size gerekli zamanlarda danışmanlık yapar.

Yapmadığınız atışların %100'ünü ıskalarsınız. Ancak, hesaplanabilir riskleri alınız.