Satınalma/Birleşme

Nesilden Nesile Satınalma/Birleşme liderleri, orta ölçekli firmalara danışmanlık yapar, şirketlerin bütünleşmesinin yani tek bir şirket olmasının zorluğunu iyi bilir. Birleşecek şirketler ister aynı bölgede olsun ister farklı ülkelerde, liderlerimiz bu birleşmelerde Satınalma/Birleşme işlemlerine odaklanma sağlar, hız kazandırır ve yapılandırılmış yaklaşım getirirler. Derin ticari ve operasyonel deneyimleriyle "bütünleşme takımlarına" sinerji alanlarını bulma ve değerlendirme, sinerjiyi ortaya çıkaracak plan geliştirme ve önemli kararlara odaklanma konularında yardımcı olurlar.

Satınalma/Birleşme (S/B) Stratejisi:
S/B gerçekleştirecek iki şirketin çelişen strateji ve amaçları birleşmelerin başarısız olmasının en belirgin sebebidir. Benzer şirketler çoğu zaman bütünleşme süreci başlayana kadar stratejilerinin uyumsuz olduğunun farkına varmazlar. Liderlerimiz şirket yetkilileri ile beraber çalışarak S/B'yi büyüme stratejisinin bir parçası haline getirirler. Böylece, müşterilerimiz hangi şirketi alırsa daha yararlı olacağı ve S/B'nin nasıl değer yaratacağı hususunda net olurlar.

Satınalma/Birleşme (S/B) Tezi:
Liderlerimiz stratejiyi baz alarak müşteri ile beraber S/B tezi geliştirirler. Bu tez, anlaşmanın satın alan ve alınan tarafa nasıl katkı sağlayacağını ortaya koyar.

Stratejik Değerlendirme:
Liderlerimiz S/B tezlerinin gerçekliğini ve sinerji alanlarının gerçekten fayda sağladığını teyit etmek için şirketlere yardımcı olmaktadır. Böylece müşterimizin sinerji alanlarını abartmasının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Çünkü, gerçekçi olmayan sinerji alanları S/B başarısızlığını beraberinde getirmektedir.

Birleşme Sonrası Bütünleşme (BSB):
Deneysel çalışmalar S/B'lerin başarı oranının düşük olduğunu göstermektedir. Örneğin yapılan bir ankette, cevap verenlerin %44'ü S/B'lerin başarı oranının %26-%50 aralığında, %33'ü ise %50-%75 aralığında olduğunu belirtmiştir(1). Bizim deneyimimize göre, S/B'nin başarısı iyi pazarlıktan veya satınalma fiyatından kaynaklanmamaktadır. Beklenen sinerji ve büyüme, iki şirket gerçekten tek şirket olduğunda ortaya çıkmaktadır. Yukarıda belirtilen S/B başarı oranları, "satınalma sonrası bütünleşmeye" en geç due diligence aşamasında başlamakla ve gerçekten önem vermekle artırılabilir. Liderlerimiz köklü değişim programı uygulayarak iki şirketin gerçekten tek şirket olması hususunda sizlere yardımcı olmaktadır.

(1) www.mergermarket.com

Başarı iki şirketin gerçekten tek şirket olabilmesidir.